KDO JSEM

Jsem psycholog a psychoterapeut


V dřívějších letech jsem pracovala

V nízkoprahovém krizovém centru v Praze na Vinohradech -SOS centrum Diakonie- jako psycholog a psychoterapeut s dospělými a dospívajícími klienty. Šlo o krátkodobou krizovou intervenci i dlouhodobější terapeutickou práci.

Ve stacionáři La Bastide v Bruselu jsem pracovala jako psycholog s klienty, kteří potřebovali psychologickou a terapeutickou pomoc po hospitalizacích se závažnějšími onemocněními jako je deprese, schizofrenie, psychotické stavy. Cílem této práce bylo obnovit u klientů jejich nové síly, aby se opět dokázali v osobním životě postavit na vlastní nohy.

V Centru duševního zdraví D´ ici et d´ailleurs v Bruselu jsem pracovala jako asistent psychologa s klienty různých národností a vyznání. V tomto centru jsem měla možnost se seznámit s etnopsychiatrií čerpající především z přístupu Tobie Nathana. Individuální a především skupinové rodinné terapie byly vedeny odborníky různých terapeutických specializací, se kterými jsem měla možnost pracovat jako koterapeut.

V soukromé praxi se věnuji především dospělým a dospívajícím. Spolupracuji s psychology a psychiatry královehradeckého kraje. Pracuji pod supervizí PhDr. Jana Šikla.


Vzdělání

1998-2003 Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Svobodné Univerzitě v Bruselu. Nostrifikaci magisterského studia psychologie jsem získala na Univerzitě Karlově v Praze.

Odborná kvalifikace a specializované vzdělávání v psychoterapii

2010-2011 Postgraduální výcvik v Gestalt terapii
2004-2008 Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha
Člen EAGT (European Association for Gestalt Therapy)
2004-2005 Výcvik Rorschach 1-10, Testcentrum Praha
2005-2006 TKI , Riaps Praha

Semináře a kurzy: IVGT Praha Gestalt přístup v párové terapii, Workshop v párové terapii-Bob a Rita Resnick, Sandplay-využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii, přístup Gestalt terapie
PŠVS Praha - KBT depresí, KBT úzkostných poruch, Poruchy příjmu potravy, Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi, Autogenní trénink, Relaxační techniky,
Extima s.r.o. -Systemické koučování, Vztahy a komunikace, Týmová práce
Terapie partnerského vztahu (J. Knop, M. Zemanová, Mnichovo Hradiště 2019-2020)
Trauma a disociace (H.Vojtová, 2020)

Účastním se odborných terapeuticky zaměřených konferencí.

KONTAKT

Mgr. Kamila Thiele
Psycholog, psychoterapeut
Tel.: 777 103 727
e-mail: kamila.thiele@centrum.cz
ADRESA

Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Adresa konzultovny