CENÍK

Individuální sezení (50min) 1000,-
Párová terapie (70min) 1200,-
Skupinová terapie (150min) 300,-


Podmínky

Termín návštěvy po individuální dohodě. Objednání telefonicky v pracovních dnech nebo e-mailem.
V případě změny, nebo zrušení termínu je povinností klienta ohlásit se nejméně 48hod před smluveným sezením. V opačném případě hradí klient celou částku za neuskutečněné sezení.

Číslo účtu: 51-1563500257/0100

Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

KONTAKT

Mgr. Kamila Thiele
Psycholog, psychoterapeut
Tel.: 777 103 727
e-mail: kamila.thiele@centrum.cz
ADRESA

Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Adresa konzultovny