NABÍZÍM

Psychoterapii
Dlouhodobější individuální, párovou i skupinovou terapeutickou práci


Krátkodobé poradenství
Krizovou intervenci v těžkých životních situacích
Konzultace v době důležitých životních rozhodnutí


Poskytuji psychologickou pomoc dospělým a dospívajícím.

Společná práce psychologa s klientem může být zaměřena na:

  • zvládání úzkostí
  • deprese
  • ztráty smyslu života
  • zvládání stresu
  • pocitů vyčerpanosti
  • poruchy příjmu potravy
  • problémy v partnerství, rodičovství
  • osobnostní růst

Ke každému klientovi a jeho potížím přistupuji s respektem a profesionální etikou.

KONTAKT

Mgr. Kamila Thiele
Psycholog, psychoterapeut
Tel.: 777 103 727
e-mail: kamila.thiele@centrum.cz
ADRESA

Kavčí plácek 121/1
500 03 Hradec Králové

Adresa konzultovny